இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

பட வரைபடங்களை விளக்குதல்: நோட்டுப் புத்தகம்

லிண்ட்சே ஒரு பட வரைபடத்தின் தொடர்புடைய ஒரு பல-படி வார்த்தை கணக்கினைத் தீர்க்கிறார்.  லின்ட்சே ஸ்பியர்ஸ் -ஆல் உருவாக்கப்பட்டது.

காணொலி எழுத்துப்படி