இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

Global Learning, Global Impact.

மொழிப்பெயர்க்க விண்ணப்பிக்கவும்

Supporting over 60 languages and counting

<100K1M100M1B+
Minutes on Khan Academy in 2018

கான் அகாடமியை உலகிற்கு கொண்டு செல்வோம்

Help us translate our content into the world’s languages.