இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

சம பகுதிகளாக வடிவங்களை வெட்டுதல்

ஒரு பீட்சாவின் 4 துண்டுகளில் ஒவ்வொன்றும் பீட்சாவின் 1/4 பாகத்திற்கு சமம் என்பதை கண்டறிகிறார் லீலா. லின்ட்சே ஸ்பியர்ஸ் -ஆல் உருவாக்கப்பட்டது.

காணொலி எழுத்துப்படி